Wyrok na franciszka kloss online dating

Rated 3.97/5 based on 804 customer reviews

oddzia w sile 7 osb, : „Ostry”, „Wrzos” i Teofil Niemczuk, dokona akcji ekspropriacyjnej na Spdzielni Samopomoc Chopska we wsi Potoczek, gm.

Ona potwierdzia to wskazujc, e kasjer jest w pokoju. Po odpowiedzi milicjanta „Barykada” nadal chcia wej do pokoju na co znw nie pozwoli milicjant zamykajc drzwi.

jego brat Stanisaw Py wstpi do Batalionw Chopskich i nalea do placwki w Wlce Panieskiej pod dowdztwem Feliksa Pietka „Kmicica”. Wyrokiem Sdu Okrgowego w Zamociu z 12 lutego 1946 r. Stanisaw Bizior "migo", "Eam", komendant Lotnej andarmerii w ramach Obwodu Zamojskiego AK-Wi N, aresztowany 13 IV 1950 r., zamordowany 4 marca 1952 r. Szcztki Stanisawa Biziora (i MAriana Pilarskiego "Jara") zostay odnalezione przez IPN 23 stycznia 2017 r. Z zawiadczenia ujawnieniowego wynikao, e „miay” ujawni si przed PUBP w Zamociu 11 kwietnia 1947 r. Po powstaniu II Inspektoratu Zamojskiego AK, w marcu 1948 r., Jzef Py wstpi do niego i podlega Jzefowi Woszczukowi „Pistoletowi” dowdcy I rejonu w Kotlicach.

Jzef Py wstpi do Armii Krajowej i by onierzem w oddziale Jana Turowskiego „Norberta”. Po „wyzwoleniu” by czonkiem oddziau dowodzonego przez Tadeusza agod „Barykad”. Mynarz nie wyda im jej, lecz zawiadomi milicj o tym fakcie, wskazujc, e napastnicy zadali od niego wydania pienidzy i grozili mu broni. zatrzymano „Stokrotk”, za w dniu 29 grudnia 1945 r. Prawdopodobnie zatrzymania „miaego” dokonali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej w Zamociu, bowiem taki zapis figuruje w zestawieniu przekazanych winiw. Jzef Py zosta osadzony w wizieniu w Zamociu do dyspozycji Prokuratury Sdu Okrgowego w Zamociu. Caoci andarmerii, kryptonim „OK–4”, „Ratusz”, „Warta”, dowodzi Stanisaw Bizior „migo”, „Eam”. „Ostry” i Stanisaw Pakos „Wrzos” w restauracji Krla w abuniach wykonali wyrok mierci na milicjancie Wadysawie Buchaju. „Ostry” „Barykada” i „Wrzos” zostali przekazani Jzefowi Woszczukowi „Czadowi”, „Pistoletowi” celem wzmocnienia dowodzonej przez niego placwki Wi N Sitno-Kotlice. „Ostry” zosta awansowany przez dowdc obwodu zamojskiego Wi N Mariana Pilarskiego do stopnia kaprala rezerwy ze starszestwem od 1 lutego 1947 r. W innych dokumentach wskazywano, e oddzia liczy jedynie 3 osoby, jak si jednak wydaje dotyczyo to okresu po przeprowadzonych zatrzymaniach i zabiciu czci jego onierzy.

Od tej chwili andarmeria miaa podlega wycznie inspektorowi „Jarowi” lub jego zastpcy.

Po spotkaniu „Orkan” rozmawia osobno z „Szumem” i „Ostrym”. „Wrzos” i „Ostry” zlikwidowali w Jatutowie czonka PPR Tadeusza Petryk. „Ostry” wzi udzia w ekspropriacyjnej akcji na Spdzielni w Niewirkowie, podczas ktrej na szosie koo Niewirkowa zatrzymano furmanki przewoce towary spdzielni. „Wrzos” i „Ostry” a take czonkowie I kompanii II Inspektoratu: „Kanciarz”, „Maszynka”, „W”, „migua” i „Sierp”.

9 mm z pistoletu FN, odstrzelone z tego samego egzemplarza broni co przy potyczce z milicjantami w Niewirkowie, w ktrym „Ostry” uczestniczy. Zapytany przez Ciurusia Cieplikiewicz powiedzia, e mczyni s jego kuzynami. Wraz z nimi uciek Cieplikiewicz, ktry nastpnie powrci do domu i zosta zatrzymany przez MO. Kijko zosta postrzelony z tyu, co zdaje si wskazywa na podjt przez niego prb ucieczki z mieszkania. „Ostry” uczestniczy w odprawie, w mieszkaniu Jana Kapusty w Kol.

Suchowola, w czasie ktrej zabrano pienidze, materiay tekstylne, cukier i alkohol na czn kwot 404140 z. powsta, podlegy Wi N, oddzia Tadeusza agody „Barykady”.Wwczas „Barykada” otworzy drzwi i prbowa wej do pokoju. Wwczas „Barykada” odda 3 strzay przez drzwi, co spowodowao miertelne zranienie W. Julia Baszczak, Adam Baszczak i Jan Kotowski chcieli uciec, lecz w sieni zatrzyma ich „Ostry”, z broni krtk, nie pozwalajc wyj i kac pooy si na pododze.W tym samym czasie „Ostry” zatrzyma w sieni wchodzcego do domu Mieczysawa Mazurkiewicza, ktremu take kaza pooy si na pododze.W jej trakcie Wadysaw Skowera „Orkan” wyznaczy „Szuma” dowdc lotnej andarmerii, ktremu mieli si podporzdkowa wszyscy czonkowie grup zbrojnych inspektoratu.Byo to spowodowane koniecznoci wikszego nadzoru nad tymi grupami.

Leave a Reply